Letní tábor DFS Slováček Podmitrov 8. - 14. 8. 2015 [1/406]