Zabíjačka FS Buchlovice na Smraďavce 19.5. 2007 [3/74]