Velikonoční obchůzka (objížďka) FS Buchlovice. 9.4. 2007 [7/68]