Velikonoční obchůzka (objížďka) FS Buchlovice. 9.4. 2007 [3/68]